صنایع غذایی انصاری حامی ورزش و سلامتی🥇🏆

صنایع غذایی انصاری همواره حامی ورزش و ورزشکاران بوده و در مسابقات بسیاری نظیر واترپلو، دو و میدانی، تنیس و... پشتیبان ورزشکاران بوده و هست.

اینبار نیز در تاریخ ۳ دی ماه ۹۹ با همکاری هیئت دو و میدانی استان تهران به عنوان حامی مسابقات پیشکسوتان استان حضور داشت.

 

مسابقات دوو میدانی پیشکسوتان استان تهران (آقایان)🇮🇷

تاریخ برگزاری ۲ و ۳ دی ماه ۱۳۹۹

مکان: ورزشگاه شهید شیرودی،

پیش از این نیز صنایع غذایی انصاری حامی نخستین تیم واترپلو استان البرز در مسابقات زیر ۱۷ سال کشور و جوانان که در ۵ استان کشور برگزار شد،پشتیبان این جوانان بود👊🏽

این واحد به دلیل فعالیعت در زمینه محصولات سلامت محور همیشه حامی ورزش و سلامتی خواهد بود و در آینده نیز به عنوان حامی ورزش و ورزشکاران فعالیت خواهد کرد.🇮🇷